Срещу мравки

Срещу мравки

Срещу мравки

SC.8H  Електронно устройство срещу мравки


Електромагнитните импулси се разпространяват по електрическата мрежа и причиняват непоносим дискомфорт на мравките и те бягат от охраняваната зона.

Принцип на работа: Електромагнитни импулси
Употреба: Вътрешна
Покритие: 200m2
Захранване: 110-230V
Размери: 5'8x6'8x10'2cm
За професионална консултация, помощ и поръчка позвънете на тел: 02/962 43 58