Срещу дървояди

Срещу дървояди

Срещу дървояди

SC.15C  Устройство против дървояди

Жизненият цикъл на дървоядите преминава през три фази: яйца, ларви и летящ възрастен инсект. Устройството въздейства на възрастния инсект като го прогонва от защитаваната зона.

Принцип на работа: Ултразвук
Употреба: Вътрешна
Покритие: 20m2
Захранване: 110-230V
Размери: 6'4x7x4'2cm
За професионална консултация, помощ и поръчка позвънете на тел: 02/962 43 58