Bird shild

Bird shild

Bird shild

Репелент срещу птици

  • Биоразградим щит за вашите култури
  • Спестява време, разходи и труд
  • Намалява щетите, нанесени от птиците
  • BIRD SHILD прогонва птиците от дворове, градини, домове и сгради.

Този репелент спира птиците да загнездяват и спят в близост до сгради и домове . Също така се използва и за опръскване на реколти от плодове, зеленчуци, зърнени култури и бобени култури. Птиците намират обработените култури безвкусни и негодни за ядене и търсят храна другаде.


BIRD SHILD се използва, за да попречи на птиците да се хранят с боровинкови, меки и костилкови плодове, зърнени култури и слънчогледи. Той предпазва от птиците тревни и декоративни площи, както и незарибени водоеми като резервоари и фонтани. Контролира заселването на птици  върху постройки, сгради, паметници на културата.

  • Екологично безопасен продукт, тестван върху търговски сгради в Lewiston, Айдахо построени между 1880 и 1920. Developed with major university and USDA assistance. Разработен с помощта на големи американски университети.
  • The active ingredient, methyl anthranilate, is made from a constituent of concord grapes and has been used for decades by the food and drug industry to flavor candy, gum, sodas and drugs Активната съставка, метил атранилат, е извлек от грозде и е използвана десетилетия в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия.

 

Указания за употреба


 

 


За професионална консултация, помощ и поръчка позвънете на тел: 02/962 43 58