Как да изберем фирма за борба с вредителите

Попадате на реклама за справяне с Вашия наболял проблем с гадинките. В повечето случаи е наблегнато на телефон, на който могат бързо да приемат Вашата заявка и „ моментално, качествено и ... прочие“ да Ви избавят от проблема. Но...

Коя е фирмата, която предлага тези специализирани услуги?

Вписна ли е в публичната база на данни за лицата, които могат да извършват ДДД (дезинсекция, дезинфекция, дератизация)?

За да сте сигурни, че ще бъдете обслужени от правоспособен екип, ръководен от специалист, с качествени препарати, които са разрешени за употреба от Министерство на здравеопазването, то изпълнете следните стъпки:

1. Уверете се, че зад рекламните думи като: хлебарка, инсект, контрол на вредителите, вредители, гризачи и прочие стои фирма вписана в търговския регистър (когато работи в този регистър могат да се правят доста бързо и лесно различни справки). В противен случай може да попаднете на човек, който просто си е купил една пръскачка и препарат от агро аптека.

2. Уверете се, че фирмата, която сте избрали да Ви обслужи е вписана в публичната база данни за лицата, които могат да извършват ДДД (дезинсекция, дезинфекция, дератизация). Това може да направите на интернет адрес:http://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/. Вписаните в този регистър фирми отговарят на всички изисквания на наредба №1/05.01.2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и върху тяхната дейност се упражнява непрекъснат контрол от РЗИ (бившо ХЕИ) и БАБХ.

За професионална консултация, помощ и поръчка позвънете на тел: 02/962 43 58