ДДД 2002 ООД – дезинфекция, дезинсекция и дератизация

DDD 2002 – при проблеми с инсекти, хлебарки, мравки, гризачи или други вредители, птици, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация

Хлебарки

Хлебарките не хапят хората. Вредата, която нанасят на хората е предимно свързана със здравето, тъй като те обичат мръсните места, откъдето пренасят патогенните микроорганизми към хранителните продукти на човека.
Описани са случаи в тропически страни, където американската хлебарка яде от миглите на бебета, докато спят.
Причиняват икономически щети, тъй като трябва да се изхвърля всеки продукт, замърсен от секрети, екскременти, яйца…

Така също, хлебарките могат да повредят електроуреди и електронни уреди, търсейки в тях топлина. В публичния сектор нанасят икономически вреди със самото си присъствие, тъй като малко хора биха посетили ресторант, където са забелязани инсекти.

Ориенталска хлебарка
( Blatta orientalis)

Характеристики
Позната също и под името черна хлебарка, тя идва от канализациите или от много влажни места с изобилие на органична материя. Произхожда от Африка, но е разпространена по цял свят.
Възрастните мъжки екземпляри достигат до 25 мм дължина, докато женските могат да достигнат до 32 мм. Цветът им може да бъде тъмно кафяв или черен лъскав. Не летят, въпреки наличието на крила.

Женските отлагат оотеки с дължина от 8 до 10 мм. Двете й части съдържат по 8 яйца. Съзряването им може да продължи от 200 до 800 дни, обикновено около 500 за мъжките и 600 за женските екземпляри. Животът на възрастната ориенталска хлебарка може да продължи да 200 дни.
Поради местата, откъдето идват са най-ефикасните приносители на болести за хората.

Активност
Може да преживява спокойно на открито, но има навици да се крие под строителни отпадъци, нападали листа и основно под всякакви боклуци.

Храни се с всичко, включително собствена плът в процес на разпадане.

Придвижва се в жилищните кооперации по стълбищата, използва канализацията, въздухопроводите, пролуки на вратите и прозорците.

Най-често се среща в мазета, гаражи и тъмни и влажни места, може и по таваните, особено, ако предлагат вода и отопление. Можете да ги намерите и в баните.

По-често можем да ги срещнем през топлите летни месеци, въпреки че са активни през цялата година.
Имат лоша слава поради факта, че се хранят предимно с гниеща материя и излъчват специфична лоша миризма. /миризма на “хлебарка”/.

Германска хлебарка
(Blattella germanica)


Характеристики
Най-разпространената и най-познатата от всички видиве хлебарки, не само в България, но и по целия свят.
Отговорна за пренасянето на много болести и причинител на алергии.

Не е учудващо, като се има предвид обикновеното й присъствие сред храните, дори когато те не са развалени или овлажнени. Много често може да се види сред остатъци от мляно кафе и около кафе машини на барове и ресторанти.
Възрастните екземпляри са светлокафяви на цвят, дълги от 13 до 16 мм. Женските обикновено са малко по-тъмни и по-широки. Разбягват се на светлина, търсейки убежище. Обикновено не летят, а ако се опитват, са тромави и бавни.

Снася яйца в оотека, която женската носи почти до момента на излюпването на малките нимфи. Една женска хлебарка може да отложи 8 капсули. Във всяка капсула има 30-40 яйца. Развитието зависи от температурата. Цикълът се удължава при по ниска температура и се скъсява при по-висока. При оптимални условия се люпят за 30 дни. Възрастните живеят средно от 100 до 200 дни.
 
Активност
Предпочитат влажни и топли места, но могат да живеят и при враждебни условия.
Най-често се среща в баните, кухните и на местата, където съхраняваме хранителни продукти. Пренася се много лесно с транспортирането на хранителните продукти и това е основния й път на разпространение.
Използва структурата на сградите за да се настани във вътрешността им, като всяка пролука, по-широка от 1 мм може да й послужи за вход.

Храни се с абсолютно всичко, включително овлажняло дърво, хартия, картон, хлебни и нишестени продукти, сладко, мазнина, месо, също така харесва сирене, бира, кожа, гума, коса, частички от мъртва кожа, мъртви животни и растения.   

Легендарна е с това, че може да преживее и да оцелее дълго време без вода и никаква храна. Може да оцелее до 25 дена без никаква храна и да възвърне жизнеността си в момента, в който намери каквата и да било храна.

Тъй като живеят във вътрешността на сградите, не показват предпочитания към различните сезони. Намаляват своята активност само през периодите на преминаване към различен стадий на развитие.

Женските, носейки оотеки са по-слабо активни и излизат да търсят храна и вода само когато е необходимо.
Високата репродуктивност на Германската хлебарка определя методите за борба с нея. Първоначалното третиране трябва да унищожи 95% от съществуващата популация, след което се използват различни капани и хранителни примамки, които да са ефективни срещу този вид.

Борбата с германската хлебарка трябва да се планира добре, за да се избегнат проблеми с резистентност по-късно.