ДДД 2002 ООД – дезинфекция, дезинсекция и дератизация

DDD 2002 – при проблеми с инсекти, хлебарки, мравки, гризачи или други вредители, птици, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация

За фирмата

ДДД 2002 ООД е създадена в началото на 2003г. с основен предмет на дейност дезинфекция, дезинсекция и дератизация. През следващите години с присъединяването на България към Европейския съюз и с въвеждането на новите методи и технологии, съобразени с принципите на HACCP и Добрите практики, концепцията за извършваните услуги се доразви към екологичните принципи и интегрирания пест контрол (IPM). Политиката и философията на фирмата е да не причинява вреда на хората, животните и околната среда.
        
Стратегия
Интегрираният пест контрол акцентира върху проактивните и превантивни мерки в управлението на програмите за контрол на вредителите. Този метод не изключва използването на традиционните химични методи, когато това е необходимо, но не се базира единствено върху тях в борбата с вредителите.

В основата на интегрирания пест контрол е познанието на биологията на вредителите, професионалния опит и добрите практики по отношение на методите и средствата за борба с инсектите и гризачите.

Новите европейски изисквания за безопасност  налагат въвеждането на интегрирания пест контрол във всички дейности, където е необходимо да се гарантира отсъствието на вредители – болници, клиники, санаториуми, цехове, ресторанти, хотели, магазини, паркове,  обществени сгради.

Сертификати
ДДД 2002 ООД е вписана в Националния регистър на МЗ за фирми и юридически лица, извършващи ДДД дейности и притежава следните документи, удостоверяващи правоспособността й да упражнява дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация:

  1. Удостоверение от НЦЗПБ за ръководител дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности;
  2. Констативен протокол от Столична РИОКОЗ по изискванията на Наредба №3 от 24.01.2005г. на МЗ;
  3. Всички дезинсектори притежават удостоверения за професионална подготовка от Столична РИОКОЗ.

Сертификат от Българска асоциация на Пест Контрол Операторите:

Сертификат от Международна асоциация за качество по ISO 9001:

Сертификат от Международна асоциация за качество по ISO 41001:

Препарати
Нашата фирма използва препарати, регистрирани и пререгистрирани от Министерство на здравеопазването и оповестени в Списъка на разрешените за употреба препарати в Република България за дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Работим с препарати на световно известните и водещи в това направление фирми като Синджента Кроп Протекшън – Швейцария, БАСФ АГРО – Швейцария, Байер – Франция, И.Н.Д.И.Я. Индустри Химиче – Италия и др. Препаратите са с изключително ниска токсичност и щадят околната среда, здравето на хората и животните.