ДДД 2002 ООД – дезинфекция, дезинсекция и дератизация

DDD 2002 – при проблеми с инсекти, хлебарки, мравки, гризачи или други вредители, птици, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация

Мишки и плъхове

Мишките и плъховете не само предизвикват паника и потрес у нас, но са и гризачи с епедимиологично значение.