ДДД 2002 ООД – дезинфекция, дезинсекция и дератизация

DDD 2002 – при проблеми с инсекти, хлебарки, мравки, гризачи или други вредители, птици, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация

Кърлежи

Най-често разпространители на кърлежите са домашните животни и гризачите.
Кърлежите са кръвосмучещи външни паразити. За развитието им е необходима кръв, която смучат от диви, домашни, селскостопански животни и човека. При впиване в кожата, те отделят обезболяващи вещества и така ухапването остава незабелязано.

Прикрепват се с едва забележимо убождане. Могат да увеличат размера си след насмукване до двеста пъти.
Кърлежите имат продълговато овално тяло, леко сплеснато в предния край, където е хобота. Развитието им преминава през 4 стадия: яйца, ларва, нимфи и възрастни. Както възрастните инсекти, така и ларвите и нимфите се хранят изключително с кръв. Ларвите смучат до 5 дни, имагото (възрастният инсект) смуче до 12-14 дни. След насмукване кърлежът пада в природата и женският кърлеж снася от 4-5000 до над 10 000 яйца.
При висока температура и влажност, те се излюпват за период от две седмици. Голяма част от живота си прекарват по храстите и тревата в очакване на нов гостоприемник. Ларвите могат да оцелеят до 8 месеца, а възрастните до 1,5 години без да се хранят.

Сезонната активност на кърлежите е от месец април до месец октомври. Те са преносители на редица микроорганизми, причинители на заразни заболявания.

При ухапване от кърлеж непременно потърсете лекарска помощ.
Борбата срещу кърлежите се състои в мерки за предпазване от ухапване и за тяхното унищожаване чрез дезакаризация – обработки срещу кърлежи на паркове, дворове, детски площадки и др. техни местообитания.