ДДД 2002 ООД – дезинфекция, дезинсекция и дератизация

DDD 2002 – при проблеми с инсекти, хлебарки, мравки, гризачи или други вредители, птици, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация

Комари

Ако се направи списък на най-омразните инсекти на света, може би комарите ще заемат едно от челните места.

Причината за ненавистта ни към комарите се крие в неприятното усещане, което причиняват ухапванията им. Понякога ни се струва, че нищо не може да успокои раздразненото и подуто място по кожата. За да се влошат нещата, комарите могат да бъдат преносители и на страховити, а в някои случаи и смъртоносни болести. Поради така изброените проблеми, не е учудващо, че използваме всички възможности за борба с тях.

Първият стадий от живота на комарите е яйцето. Преди да започне възпроизводството, жeнската се превръща в малък вампир. За да започне да снася яйцата женската се нуждае от допълнителни хранителни вещества. Щом задоволи глада си, тя се отдалечава летейки и снася до 400 яйца на повърхността на спокойни или залежали води. В зависимост от вида, яйцата на комарите може да се носят по повърхността на групи или разделени. След няколко дена яйцата се превръщат в ларви.

Ларвите се хранят с органични отпадъци и микроорганизми, които намират във водата. Притежават хоботче с което дишат над водата. След като се отърве от обвивката си ларвата е готова да се превърне в какавида, която продължава да живее във водата. Не се храни. Насочва всичките си усилия към трансформацията. Когато метаморфозата приключи, от какавидата се отделя възрастният комар, който след няколко дена е готов да се репродуцира. Ако е мъжки, ще прекара съществуването си, хранейки се с нектари и сокове на растения. Ако е женски, е на същата сладка диета, до момента в който е готов да се размножава. И тогава се превръща в истински вампир!